Storitve Agencije za pravo varstva osebnih in javnih podatkov zajemajo naslednja področja:

 • varstvo osebnih podatkov
 • dostop do informacij javnega značaja
 • koncesije in javno-zasebna partnerstva, javna naročila,
 • javne službe, javna infrastruktura, razpolaganje s stvarnim premoženjem,
 • poslovanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom, upravno poslovanje,
 • drugo splošno pravno svetovanje s področij obligacijskega, delovnega in gospodarskega prava.

 

Na področju varstva osebnih podatkov svojim strankam nudimo celostno ureditev področja ali pa svetovanje na posameznih sklopih, in sicer:

 1. INFORMACIJE ZA POSAMEZNIKE

Posameznik mora biti ustrezno obveščen, komu daje podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice ima. Za naročnika pripravimo ustrezne, njegovi dejavnosti in načinu poslovanja prilagojene Informacije za posameznike, ki jih bodisi objavi na svoji spletni strani ali pa posameznike z njimi seznani na drug način.

 

 1. PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Naročniku svetujemo pri določitvi pravnih podlag za obdelavo posameznih vrst osebnih podatkov. V primeru, da naročnik obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve, pregledamo veljavnost že pridobljenih privolitev. Privolitev mora biti jasna in razumljiva izjava, dana z nedvoumnim pritrdilnim dejanjem in dokazljiva. V kolikor je potrebno, pripravimo predloge novih privolitev. 

 

 1. POPIS ZBIRK OSEBNIH PODATKOV

Zaradi obveznosti po dokazovanju skladnosti je priporočljivo, da ima vsak upravljavec jasen pregled nad svojimi zbirkami osebnih podatkov, kar mu omogoča tudi skladno obdelavo osebnih podatkov. Zato je najprej nujno vedeti kje se osebni podatki nahajajo in kateri so. V tem okviru preverimo že popisane zbirke osebnih podatkov ter naročniku svetujemo in pripravimo predlog sprememb obstoječih zbirk (evidenc dejavnosti obdelave), izdelavo novih zbirk ter jih družimo v enotnem dokumentu – katalogu.

 

 1. INTERNI AKT

Izdelava internega akta ni obvezna. Je pa po naših izkušnjah smiselna in priporočljiva, saj naročnik tako na enem mestu opiše način varstva osebnih podatkov, kot ga izvaja. Obenem lahko zaposlene na pregleden način seznani s sprejetimi internimi določbami ter tako omogoča skladnost obdelave osebnih podatkov z zakonodajo.

 

 1. POGODBENA OBDELAVA

V pogodbah z zunanjimi izvajalci (računovodski servisi, it ponudniki…) so obvezne določene klavzule oziroma je obvezna sklenitev ločenih pogodb o obdelavi osebnih podatkov. Nudimo izdelavo tovrstnih pogodb, ko je to potrebno.

 

 1. OCENA UČINKA

Svetujemo glede nujnosti izdelave ocene učinkov in pripravimo predlog besedila le-teh.

 

 1. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV – DPO

Naročniku pomagamo pri presoji, ali je dolžan imenovati odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov (»DPO – Data Protection Officer«) ter v primeru, ko je to nujno in za to funkcijo ne more imenovati pri njem zaposlene osebe, nudimo storitve te osebe.

 

 1. OSTALO

V okviru svetovanja s področja varstva osebnih podatkov nudimo storitve svetovanja tudi z vseh ostalih področij, ki jih morajo naročniki upoštevati, zlasti:

 • postopki za minimizacijo – potrebno je minimizirati količino zbranih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje njihove hrambe in kdo jih obdeluje,
 • pregled in prilagoditev varnostnih politik in njihovega izvajanja,
 • določitev odgovorne osebe in postopka za poročanje v primeru varnostnega incidenta,
 • določitev postopka za zagotavljanja pravic posameznikom, (posameznik lahko zahteva seznanitev, omejitev, izbris, popravek, prenos podatkov, poda ugovor),
 • drugo…

Pri delu Agencija za pravo varstva podatkov na posameznih področjih sodeluje v obliki interdisciplinarnega sodelovanja z zunanjimi strokovno usposobljenimi ter na akademski ravni priznanimi partnerji s skupnim ciljem uspešne izvedbe posameznih projektov.