Informacije objavljene na spletni strani www.apvp.si so last Agencija za pravo varstva osebnih in javnih podatkov, Ljubljana in se lahko reproducirajo, distribuirajo, dajejo na voljo javnosti, predelujejo ali dajejo v najem zgolj v netržne, zlasti študijske in informativne namene, ob pogoju, da je naveden vir informacij (Agencija za pravo varstva osebnih in javnih podatkov, Ljubljana, www.apvp.si).

Uporaba informacij, objavljenih na spletni strani www.apvp.si v tržne namene ni dovoljena. V primeru kršitve avtorskih pravic Agencije za pravo varstva podatkov, je uporabnik spletne strani www.apvp.si odškodninsko odgovoren Agenciji za pravo varstva podatkov za vso povzročeno škodo.

Spletna stran www.apvp.si za delovanje uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Piškotki so namenjeni spremljanju vaših aktivnosti z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje. Spletna stran www.apvp.si uporablja naslednje piškotke: 

_ngnSessions = sejni piškotek, njegova uporaba je izključno za pravilno prikazovanje spletnega mesta

Shranjevanje piškotkov na računalniku uporabnika spletne strani je pod popolnim nadzorom spletnega brskalnika, ki ga uporabnik uporablja. Ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. V nasprotnem primeru se z uporabo spletne strani uporabnik strinja z njihovo uporabo. 

INFORMACIJE POSAMEZNIKOM PO GDPR

Agencija za pravo varstva podatkov spoštuje zasebnost poslovnih partnerjev in obiskovalcev spletne strani. Vsi osebni podatki, ki jih Agencija za pravo varstva podatkov pridobiva v okviru svojega delovanja so varovani skladno z GDPR in veljavno zakonodajo.

Informacije o upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je Agencija za pravo varstva podatkov (v nadaljnjem besedilu: Agencija).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov in roki hrambe

Agencija pridobiva osebne podatke na podlagi predhodne osebne privolitve posameznika, podane v okviru pisno izražene volje za prejemanje obvestil ali drugih informacij s področja dela Agencije (npr. povpraševanje preko spletnega obrazca) ali na podlagi vzpostavljenega pogodbenega razmerja. Vse pridobljene osebne podatke Agencija hrani do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma do roka, navedenega v pogodbi.

Agencija si pridržuje pravico do in po izdanem preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov, le-te v anonimizirani obliki hraniti in obdelovati za statistične in raziskovalne namene in jih kot takšne tudi posredovati tretjim osebam skladno z veljavno zakonodajo in ob izpolnjevanju pogojev, ki določajo ustrezne zaščitne ukrepe, da podatkov ni mogoče povezati z določljivim posameznikom. 

Obdelava osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov Agencija obdeluje za namene neposrednega komuniciranja s posamezniki in obveščanja o delovanju Agencije.

Agencija obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: osebno ime, kontaktni podatki (elektronski naslov, telefon). Agencija obdeluje tudi druge vrste osebnih podatkov, v kolikor so slednji izrecno navedeni v pogodbenem razmerju.

Agencija zagotavlja zadostna jamstva v smislu strokovnega znanja, zanesljivosti in virov izvajanja tehničnih in organizacijskih ukrepov za varnost obdelave osebnih podatkov.

Agencija si pridržuje pravico do posredovanja osebnih podatkov, zlasti pa kontaktnih podatkov, svojim pogodbenim partnerjem, v kolikor je to neogibno potrebno za namene izvedbe posameznih projektov s področja dela Agencije. Agencija ne iznaša osebnih podatkov posameznikov v tretje države.

Pravice posameznikov

Agencija posameznikom, čigar osebne podatke obdeluje, zagotavlja vse pravice skladno z veljavno zakonodajo, zlasti pa pravico do seznanitve, popravka, začasne omejitve obdelave in trajnega izbrisa osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov ter pravico do ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov.

Agencija ne sprejema odločitev, ki bi temeljile na avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov posameznikov in ne izvaja profiliranja posameznikov

Posameznik lahko svoje pravice uresničuje s pisno zahtevo, posredovano na elektronski naslov: info@apvp.si. Agencija se zavezuje posredovati informacije oziroma odgovoriti na posameznikovo zahtevo v najkrajšem možnem času, najpozneje pa v enem mesecu od prejema zahteve. Zoper ravnanja Agencije je posamezniku zagotovljena tudi pravica do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, skladno z veljavno zakonodajo. 

 

Končne določbe

Agencija si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev te politike zasebnosti. Politika zasebnosti je na spletni strani www.apvp.si javno dostopna.